ὠψωνημένα


ὠψωνημένα
ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ὠψωνημένᾱ , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ὠψωνημένᾱ , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.